Norsk / English


Jeg er interessert i menneskelivet og opptatt av hvordan vi kan begrense unødvendig lidelse.

Jeg skriver både
fiksjon og sakprosa.

Jeg er terapeut (medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening) med praksis på St. Hanshaugen i Oslo.
Jeg underviser og forsker, blant annet som førsteamanuensis ved Norsk Gestaltinstitutt.

Jeg er jurist, kultur- og samfunnsviter med doktorgrad i rettssosiologi.
Jeg har arbeidet mye for rettighetene til såkalte ”klimaflyktninger”.


Vikram by Ahmed


Curriculum Vitae

Portrettfoto 1 tatt av Ahmed Umar
Portrettfoto 2 tatt av Linn Kristin Nordseth
Portrettfoto 3 tatt av Sindre Christensen
Portrettfoto 4 tatt av Ida I. Bergstrøm