Norsk / English

Vikram by Ahmed

“A sexy, gorgeously crafted collection.”
(Osman Diriye, author of
Fairytales for Lost Children)

“A commentary on life itself.”
(Hansda Sowvendra Shekhar, author of
The Adivasi Will Not Dance)

“Stories to read in one greedy gulp - salty and erotic yet bitter sweet.”
(Sandip Roy, author of
Don’t Let Him Know)


Vikram by Ahmed

Jeg er
skribent og liker å uttrykke meg gjennom ord.

Jeg er forlegger og redaktør i mikroforlaget Mohini Books.

Jeg er
psykoterapeut (medl. Norsk Gestaltterapeut Forening), veileder og førsteamanuensis ved Norsk Gestaltinstitutt.

Jeg har også undervist og forsket en del innenfor rettsvitenskap.

Følg meg gjerne på
Facebook og/eller Instagram


Curriculum Vitae

Portrettfoto 1 tatt av Ahmed Umar
Portrettfoto 2 tatt av Linn Kristin Nordseth
Portrettfoto 3 tatt av Sindre Christensen
Portrettfoto 4 tatt av Ida I. Bergstrøm